Carp Rotterdam B.V., gevestigd aan de Heliotroop 1 te 3162 TK Rhoon, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://www.carprotterdam.com

Email: info@carprotterdam.com

Telefoon: 06-24243878

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Carp Rotterdam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of

omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de

persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of

voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden

ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te

voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke

toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke

gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

info@carprotterdam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Carp Rotterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  • voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Carp Rotterdam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
  • Gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Carp Rotterdam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig (maximaal 7 jaar) is om

de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Carp Rotterdam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van

onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Carp Rotterdam gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser

van je computer, tablet of smartphone. Carp Rotterdam gebruikt cookies met een puur technische

functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld

jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de

website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte

content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben

wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het

plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat

deze geen cookies meer opslaat.

Tot slot kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser

verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-

zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Carp Rotterdam

en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van

jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde

organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,

gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming

of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar

info@carprotterdam.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een

kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,

MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Carp Rotterdam wil je er

tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Carp Rotterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze

klantenservice of via info@carprotterdam.com